10 překvapivých osobnostních rysů podvádějící ženy, abyste se nestali její další obětí

Rysy podvádějící ženy, abyste se nestali její další obětí

Vztahy jsou o závazcích a obě strany od druhé osoby očekávají určitou úroveň. Pokud někdy nastane situace, kdy se jeden z páru cítí frustrovaný nebo z jiného důvodu bez zájmu, je nevěra rozšířenou možností "východiska".

Složitější je to s odhalováním: je těžké přesně zjistit, kdy vás partner podvádí (pokud ho samozřejmě nepřistihnete při činu). Podle nejnovějších údajů může být pravděpodobnost, že žena ve vztahu podvede, stále nepatrně nižší, ale šance se poměrně výrazně zvýšila.

Následující odstavce mají za cíl poskytnout vám představu o tom, jak by měly vypadat rysy nevěrné manželky, a o zjevných skutečnostech, které dokazují, že je ve vztahu dvojí.

Proč ženy podvádějí své partnery?

Sociální faktory
Psychologické faktory
Neurologické faktory

Stejně jako u jiných lidských jevů se důvod, proč ženy podvádějí své manžely, neskládá z jediného bodu. Za nevěrou většiny žen stojí minimálně tři faktory, což je zajímavé vědět, protože tak lépe pochopíte, co může být pohnutkou k nevěře. Mezi 3 hlavní kategorie důvodů, proč ženy podvádějí svého manžela, patří:

1. Sociální faktory

Je to nejčastější zdroj důvodů, proč ženy pravděpodobně podvádějí, a to proto, že je to nejlépe zjistitelný faktor. Společenské postavení, úroveň bohatství a druh přátel, které má, více či méně určují míru jejího vystavení nevěře.

2. Psychologické faktory

Žena může podvádět v důsledku svého psychologického nastavení. Osobnost hraje velkou roli v tom, jak moc je žena vystavena riziku nevěry. Ženy jsou obecně citlivější na citovou a fyzickou nerovnováhu v manželství.

Protože si mnohem více uvědomují citovou "prázdnotu", která by se mohla ve vztahu objevit, je větší pravděpodobnost nudy a nespokojenosti. Pokud se to nechá nějakou dobu trvat, může tento pocit vyvrcholit v něco horšího. Mohl by vést k zoufalé potřebě naplnit nenaplněné touhy a zabloudit k nevěře.

3. Neurologické faktory

Donedávna jste si mohli myslet, že rozhodnutí podvádět je výhradně na jednotlivci, bez nekontrolované přednosti. To se změnilo, protože studie nyní ukazuje, že lidé se specifickou skladbou genů mají tendenci podvádět.

Tyto údaje vysvětlují, jak mohou receptory související se sexem v těle těchto lidí řídit vzorce chování a touhy podváděné ženy. Jedná se o zdaleka nejkontroverznější důvod, který prokazuje známky toho, že manželka podvádí.

Jaké jsou hlavní znaky nevěrné ženy?

Jaké jsou hlavní znaky nevěrné ženy?

Od důvodů k podvádění je třeba porozumět vlastnostem a charakteristikám podváděné ženy. Objektivně je charakteristik podvádějících žen příliš mnoho, ale níže jsou uvedeny ty nejzřetelnější aspekty podváděné ženy.

Slabá komunikace

Ve vztazích platí, že "komunikace je klíčová", a když se komunikační linky ucpou, vztah je značně zatížen. Problém však není tak snadný, jak se zdá. Dokážu si představit tendenci vyhýbat se vztahu s lidmi se špatnými komunikačními schopnostmi.

Z pozorování vyplývá, že počáteční komunikace není problém. Kde můžete začít mít vodítko nevěrné manželky, je, když se komunikace náhle stane nevyzpytatelnou. Stále se snaží s partnerem navázat kontakt a komunikovat, ale s váhavostí nebo odstupem, který může být různý, od nenápadného až po zjevný.

Averze vůči závazkům

10 překvapivých osobnostních rysů podvádějící ženy, abyste se nestali její další obětí

Stává se, že podváděná žena se nezaváže k jedinému vztahu, nebo to pro ni bude přinejmenším obtížné. To znamená, že pokud s ní máte vztah, stačí si vzpomenout na počáteční fáze nevěry a zjistit, zda se skutečně zaváže.

Možná se jí líbí "zábava" a půvab toho, že má v danou chvíli více milostných zájmů. Vycházíme-li z logiky, že vážný vztah vyžaduje závazek, což by znamenalo, že by musela formálně odstřihnout ostatní muže, mohla by začít váhat, zda se touto cestou vydat.

Vidíte ženu, která vztah nikdy pořádně nedefinuje, a když se podíváte blíže, může se jednat o naprosto jednostrannou záležitost.

Nejedná se o první přestupek

Jedním z nejzjevnějších znaků nevěrné ženy je skutečnost, že už jednou podvedla. Pro muže platí totéž co pro podvádění žen, a v tomto případě existuje jasný precedens pro opakovaný čin. Mohla to náhodou udělat v předchozím vztahu. To však jen zvyšuje pravděpodobnost, že se to v dalším vztahu bude opakovat.

Jedním z pravděpodobných důvodů tohoto chování je, že podváděná žena se může pravděpodobně dostat přes nevěru nehodu a pokračovat v hledání obstojné výmluvy, aby ospravedlnila své činy, což vytváří začarovaný kruh podvádění, vysvětlování a opakování. Vzorce chování podvádějících jsou ve společnosti poměrně známé a v důsledku toho existuje běžné rčení "jednou nevěrník, navždy nevěrník".

Směšné úrovně ochrany osobních údajů

10 překvapivých osobnostních rysů podvádějící ženy, abyste se nestali její další obětí

Připadalo vám někdy normální prohledávat partnerův telefon? Podváděná žena by vám tento proces značně ztížila. Ke svým soukromým věcem zaujímá ze specifických důvodů komický postoj. Možná má věci, které by byla raději, kdyby její muž neviděl, nebo nechce, aby se jí pletl profil jejího muže s profilem toho druhého.

Také by nemusela unést vinu za svou nevěru a snažila by se vše, co s tímto činem souvisí, držet pod zámkem, aby situaci zvládla.

Proto se nezřídka stává, že zprávy a texty na sociálních sítích jsou uzamčeny za nadměrným počtem bezpečnostních vrstev. V některých případech může seznam tajných věcí rozšířit i na rodinu a přátele.

Lhaní až do morku kostí

Všichni nevěrníci mají společnou jednu věc - umí obratně lhát. Nevěrné ženy lhát umí a většinou jsou v tom výjimečné. Poté, co projde cyklem soustavné snahy ospravedlnit svou nevěru, byste měli očekávat, že nevěrná žena začne umně manipulovat s pravdou, aby vyhovovala jejím potřebám.

Znala by základy dobré lži. Než aby šla až na doraz a řekla úplnou lež, mohla by do ní zahrnout určitou dávku ověřitelné pravdy, takže byste jí na její prázdné výmluvy a sliby vždycky skočili.

Nejasnost

Ženy, které podvádějí, by se v diskusi snažily dotknout všeho, jen ne pointy. Hodně štěstí, aby se bavily o Derekovi, který jim včera pozdě večer napsal. Její vysvětlení by byla vágní a nejasná, a když na ni zatlačíte víc, aby se vyjádřila k věci, přepne na vás. Mohla by změnit téma, nebo ještě hůř, svou náladu.

Divoká žárlivost

10 překvapivých osobnostních rysů podvádějící ženy, abyste se nestali její další obětí

Život je plný ironie a v případě nevěrné ženy nesnese pomyšlení, že by ji její partner mohl podvádět. Stává se přecitlivělou na jiné ženy, se kterými se bavíte. Buď nechce, abyste měli takovou nedovolenou svobodu jako ona, nebo chce ospravedlnit své nevěrné pletky tím, že má nevěrnou špínu i na vás.

Emocionální limbo

Když vám nedává tolik, kolik citově vyžadujete, a dává jen tolik, aby udržela vztah na minimální podpoře, s největší pravděpodobností vás podvádí. Obvykle se to stává, když je ze vztahu unavená a nevidí důvody, proč do něj dále citově investovat. Podváděná žena by šla ještě dál, aby se citově zbavila svého hlavního vztahu a investovala do druhého podváděného vztahu.

Rozdílný společenský život

Pro podváděnou ženu není její manžel nejlepším přítelem, jak by většina lidí očekávala. Raději by měla zcela oddělený společenský život od svého partnera. To odráží její nezájem o vztah a skutečnost, že by se raději nechala rozdělit kvůli vám.

Nepřiměřené požadavky

Zkontrolujte, zda nemáte přehnaná očekávání, když se vyptáváte, jak zjistit, zda vás manželka podvádí. Když žena podvádí, má tendenci získat rozšířený apetit na touhy. Často je to důsledek vnímaného selhání druhého partnera při plnění citových, sexuálních nebo finančních požadavků. Proto je udržování nedovoleného poměru spolu s tím hlavním možností, jak nedostatek zvětšit.

Jak poznat, že vás manžel podvádí?

Jak poznat, že vás manžel podvádí?

Nevysvětlitelná změna chování a postoje jsou jasným znamením, že vás manželka podvádí. Pokud si těchto změn začnete všímat bez řádného vysvětlení, můžete mít důvodné podezření, že vás podvádí.

Pokud například začne bez rozumného vysvětlení vymezovat svůj osobní prostor, znamená to pravděpodobně, že se na scéně objeví jiná postava. To platí zejména v případě, že jste se v minulosti oba dělili o své soukromé věci.

Jak chytit nevěrného manžela?

Díky dostupnosti spywaru a monitorovacích aplikací můžete pohodlně shromažďovat důkazy o nevěrném manželovi či manželce. Na trhu existuje mnoho řešení, ale mSpy je nejlepší software, který vám pomůže rychle přistihnout nevěrného partnera.

mSpy - Nejlepší řešení pro chycení podvádějícího manžela nebo manželky

mSpy je účinný spywarový produkt, který umožňuje sledovat aktivity telefonu na dálku. Pomocí softwaru můžete sledovat a zaznamenávat textové zprávy a zprávy ze sociálních médií a zobrazovat data na centrálním panelu. mSpy má tu hlavní přednost, že nemusíte být poblíž, abyste mohli sledovat každodenní kontakty své podváděné ženy s jiným mužem. Nastavení funguje na dálku.

Pro stažení aplikace mSpy pro zařízení se systémem Android nebo iOS musíte navštívit oficiální webové stránky, vybrat si plán předplatného a provést platbu. Poté obdržíte výzvu k instalaci aplikace a získání přístupu k ovládacímu panelu.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY:

Jaké osobnostní rysy mají nevěrníci?

Je těžké to objektivně říci, ale mezi "výrazné" osobnostní rysy většiny nevěrných žen patří tajnůstkářství a manipulace. Také se liší impulzivitou, narcismem, nedostatkem empatie atd.

Je podvádění osobnostní rys?

Ne, protože lidé mohou mít tendenci podvádět ve vztahu, osobnostní rysy rozvraceče domova jsou spíše vedlejším produktem podvádění než jeho příčinou. Specifické osobnostní rysy však mohou zvyšovat pravděpodobnost, že člověk bude podvádět.

Co o člověku vypovídá nevěra?

Lidé, kteří podvádějí, působí dojmem nedostatku citové a sexuální kontroly. Vypovídá to o tom, že mohou mít problémy s okamžitým uspokojováním tužeb, místo aby je odkládali pro dobro vztahu.

Jak se chovají nevěrníci, když jsou konfrontováni?

Nejprve se snaží svalit vinu na někoho jiného. Pak sérioví podvodníci přejdou k manipulaci s pravdou a ospravedlňování svých činů. Ojediněle se stává, že se nevěrník k činu skutečně přizná, pokud to není jeho první případ.

Jak poznáte, že vás žena podvádí?

Jak poznat, že vás manželka podvádí, poznáte podle toho, že s vámi přestane mluvit tak často, jak tomu bylo v minulosti. Jindy se stává tajnůstkářštější a více si chrání věci, jako jsou její pomůcky. Také pokud si s vámi neustále píše uprostřed noci, je to velká červená vlajka.

Závěrečné myšlenky

Podvádění ve vztahu je špatné a v některých jurisdikcích trestné. Emocionální trauma, které způsobuje, je také značné a oběti kvůli němu prožívají bolest. Identifikace podvádějícího partnera může tyto potíže trochu zmírnit a výše uvedené body vám poskytnou představu o tom, na co si dát pozor, když se snažíte přistihnout partnera, kterého podezříváte z nevěry.

mSpy je skutečný software, který vám umožní tiše slídit ve zprávách podváděného manžela a zjistit podrobnosti o jeho nevěře.

Bylo to užitečné?

Děkujeme za váš názor!

10 komentářů u „10 Surprising Personality Traits of a Cheating Woman to Avoid Being Her Next Victim“

 1. Váš podrobný příspěvek o podvádění manželky příznaky byl opravdu užitečné. Můžete uvést další informace o tom, jaké rysy hledat u ženy, která může být nevěrná?

  Odpovědět
  • Všichni nevěrníci mají společné to, že jsou lháři. Zametají za sebou stopy tím, že lživě vypovídají o tom, kde byli a co dělali. Pokud si všimnete, že je vaše žena mimořádně tajnůstkářská a záhadná, může to být znamení, že vás podvádí.

   Odpovědět
  • Fakta o nevěrných přítelkyních se liší od těch o nevěrných manželkách, ale existují určité společné rysy. Zaprvé, nevěrníci bývají tajnůstkářštější a uzavřenější než obvykle. Mohou trávit více času na telefonu nebo počítači nebo mohou začít pracovat později. Podvádějící se také často od svých partnerů citově distancují.

   Odpovědět
   • To mi zní povědomě, ale nejsem si jistá, jestli to není jen proto, že je zaneprázdněná prací. Jak si můžu být jistá?

   • Doporučuji sledovat její aktivity na sociálních sítích. Pokud najednou maže všechny své zprávy a příspěvky nebo vás už neoznačuje na fotografiích, může to být znamení, že vás podvádí.

 2. Váš příspěvek mě přiměl přemýšlet o ženách jako o potenciálních podvodnících. Jak mohu věřit své přítelkyni, když vykazuje některé z rysů, které zmiňujete?

  Odpovědět
  • Je mi líto každého, kdo se musí vyrovnat s bolestí a zradou, když ho někdo podvede. Je sice pravda, že některé ženy mohou vykazovat vlastnosti, které zvyšují pravděpodobnost, že budou podvádět, ale to neznamená, že všechny ženy, které tyto vlastnosti vykazují, budou podvádět.

   Jinými slovy, fakta o podváděné ženě nejsou absolutní. Pokud však máte obavy, je vždy lepší hledat další důkazy pomocí špionážní aplikace.

   Odpovědět
  • Pokud se vám nechce používat špionážní aplikace, můžete se jí zkusit zeptat přímo, jestli vás podvádí. Nemusí to být nejúčinnější přístup, ale mohl by vám dát nějaké odpovědi. Přesto bych doporučoval shromáždit nějaké důkazy, než ji konfrontujete, protože může lhát a vše popírat.

   Odpovědět

Napsat komentář